ජල පොම්ප කට්ටලය

D type clean water multistage pump

ඩී වර්ගයේ තිරස් බහු ස්ථර පොම්පය යනු තනි චූෂණ බහුකාර්ය කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයකි. භෞතික හා රසායනික ගුණාංගවලට සමාන පිරිසිදු ජලය හෝ වෙනත් ද්‍රව ජලය වෙත ගෙන ඒම සඳහා. පොම්ප ප්‍රවාහ කොටස්වල ද්‍රව්‍ය වෙනස් කිරීම, මුද්‍රා තැබීමේ ස්වරූපය සහ සිසිලන පද්ධතිය වැඩි කිරීම මගින් උණු වතුර, තෙල්, විඛාදන හෝ උල්ෙල්ඛ මාධ්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට ද එය භාවිතා කළ හැකිය. JB / T1051-93 “බහු-අදියර ජල කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප වර්ගය සහ මූලික පරාමිතීන්” ප්‍රමිතිය නිෂ්පාදන ක්‍රියාත්මක කිරීම.